Centrul de Resurse pentru Educaţie Economică Constanţa (CREE Constanţa) face parte din reţeaua de centre locale ale Centrului Român de Educaţie Economică (CREE).

      CREE Constanţa a fost creat pe 18 februarie 2005 de către un grup de profesori, membri ai CREE, absolvenţi ai programelor naţionale de formare ale CREE şi ai programelor internaţionale organizate de National Council on Economic Education (NCEE) din Statele Unite ale Americii.

      Directorul CREE Constanţa este profesor Victor Mihalaşcu (Liceul Teoretic "Ovidius" Constanţa), iar director asociat este profesor Cecilia Băraru (Colegiul Tehnic "Tomis" Constanţa).
      Sediul CREE Constanţa este la Liceul Teoretic "Ovidius".

      CREE Constanţa îşi asumă misiunea, scopurile şi strategiile pe termen lung ale CREE, precum şi standardele şi materialele educaţionale inspirate de NCEE.  
      CREE Constanţa are autonomie managerială şi financiară, dispunând de un subcont bancar propriu şi dezvoltă proiecte educative locale şi regionale.
         
      CREE Constanţa dezvoltă proiecte şi activităţi proprii:
       * Concursul interjudeţean pentru elevi "Gândesc economic, deci câştig!", lansat în anul 2005 şi care, prin ediţiile anuale, a condus la creşterea motivaţiei elevilor pentru studiul Economiei şi a permis evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor economice ale acestora 
       * Concursul interjudeţean pentru elevi "Şi eu voi fi întreprinzător!", iniţiat în anul 2007, care este o competiţie a planurilor de afaceri, creată pentru a permite elevilor de liceu să aplice conceptele economice în proiectarea unor afaceri de succes şi pentru a le dezvolta abilităţile antreprenoriale
       * Promovarea unor acţiuni de educaţie economică pentru profesori: 
   
        
- activităţi demonstrative la clasă pentru introducerea unor metode moderne de educaţie economică 
             - articole publicate în presa locală şi participări la emisiuni de specialitate în media locală

             - distribuirea de materiale de educaţie economică 
       * Cursuri opţionale pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal de Educaţie Economică şi Antreprenorială Eficientă
       * Elaborarea de lucrări de specialitate pentru educaţia economică a elevilor, precum Economie politică sau Economie politică şi elemente de educaţie antreprenorială, elaborate şi publicate de către prof. Victor Mihalaşcu
       * Lecţiile învăţătorilor şi profesorilor constănţeni premiate la faza naţională a concursului "Cele mai bune lecţii de Economie" au fost publicate în volume colective, editate de CREE
       * Elevii din învăţământul primar constănţean au contribuit, sub îndrumarea cadrelor didactice, la realizarea Calendarului micului economist, editat de CREE.

      Activitatea complexă şi bogată a CREE Constanţa a fost relevată - alături de cea a altor centre locale - în publicaţia "Info CREE", nr. 13/2007 (ediţie internaţională).  

     În activitatea sa, CREE Constanţa a colaborat şi a primit sprijin de la: Consiliul Judeţean, Prefectura, Inspectoratul Scolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, L
iceul Teoretic "Ovidius", Radio Constanţa, mass-media locală, Universitatea "Ovidius" (Facultatea de Ştiinţe Economice), Asociaţia pentru Promovarea Egalităţii între Tineri (ADAPTO), agenţi economici (precum Hotel Maria), membri cotizanţi, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Constanţa, Centrul Europe Direct Constanţa, Banca Millennium Constanţa, Unicredit Ţiriac Bank.   
     
O contribuţie financiară importantă au adus şi persoanele care au redirecţionat către CREE Constanţa
2% din impozitul anual pe venit. Ne-au sponsorizat în anul 2009 prin virarea a 2% din impozitul anual pe venit: Balcan Cristina-Daniela, Băraru Doina-Cecilia, Bujeniţă Alexandru, Ionescu Nicu, Manolachi Liliana, Mihalaşcu Doina, Mihalaşcu Bogdan, Mihalaşcu Victor, Papacostea Costel, Popescu Lavinia, Voica Daniel. În anul 2010 acelaşi tip de sponsorizare l-am primit de la: Mihalaşcu Bogdan, Mihalaşcu Victor, Mihalaşcu Doina, Băraru Cecilia, Moraru Valeria, Ocheşel Anişoara, Vişinoiu Mihaela, Gheorghe Nuţi, Abdula Lamiser, Tache Mihaela Claudia, Ţipău Elena. În anul 2011 ne-au virat 2% din impozitul anual pe venit Zeadin Enghin, Frumosu Elena, Eobu Dorin, Omurzac Iuchsel, Anton Dumitru, Arventiev Dorin, Buteanu-Sălăjean Elena Carmen, Gheorghe Mirela, Abdula Lamiser, Ciobanu Ana Maria, Jianu Elena, Tache Mihaela Claudia, Ţipău Elena, Mihalaşcu Bogdan, Dumitrescu Elena, Nistor Carmen, Mihalaşcu Victor, Mihalaşcu Doina, Băraru Doina Cecilia, Ocheşel Anişoara, Lazea Lucian, Maga Cristinel Constantin, Maga Carmen Elena, Popescu Lavinia, Geafar Vecie, Manta Costinel, Bănică Georgiana, Nina George Valentin, Casiade Irina, Ceică Tudor, Bolan Aneta, Popescu Petrică.
    
     Le mulţumim atât lor cât şi celor care ne-au ajutat în acelaşi mod în anul 2012: Popescu Lavinia, Arvinte Alexandru, Bobe Vasile, Mihai Mărgărit, Omurzac Iuchsel, Cojanu Gheorghe, Petcu Vasile, Gavrilă Constantin, Arventiev Dorin-Silvian, Mihalaşcu Victor, Grigore Adrian, Grama Mitică, Casiade Constantin, Cristian Gheorghe, Mărunţelu Gelu, Moraru Sorin-Mihail, Dobrilă Ştefan, Culerda Constantin, Tudorică Valentin, Georgescu Daniel, Oprea Ovidiu-Gabriel, Lazea Lucian-George, Badiu Felix-Daniel, Constantin Alexandru-Ionuţ, Ion Vasilica, Ocheşel Anişoara, Băraru Doina-Cecilia, Şovăilă Mariana, Pădureanu Lucea, Coman Georgeta, Mihalaşcu Doina, Abdula Lamiser, Tiron Mioara, Nistor Carmen, Voinică Mirella, Dănilă Elena-Mirela, Casiade Irina, Nistor Elena, Popovici Mariana, Coşoreanu Gabriela, Petrescu Camelia, Dobrilă Elena, Jianu Elena, Galan Georgiana, Ilie Camelia, Timofticiuc Carmen, Grama Manuela-Anca, Barbu Nela, Vişinoiu Mihaela, Timoc Maricica-Mioara, Dumitrescu Mihalaşcu Elena, Buda Mirela, Drăghici Lăcrămioara-Carmen, Vintilă Mihaela, Medrea Gabriela-Anca, Duţă Iuliana, Manole Ramona Mihaela, Matache Mihaela.

      Începând cu anul 2007, CREE Constanţa a organizat faza finală a Concursului Naţional Cele mai bune lecţii de Economie, în cadrul programului internaţional Alumni Project 2006-2007, finanţat de National Council on Economic Education.
Începând cu anul 2003, cadre didactice din Constanţa, care au absolvit programe de formare organizate de CREE, au participat anual la Concursul Naţional Cele mai bune lecţii de Economie, douăsprezece din lecţiile prezentate fiind premiate.  

   Participarea sistematică la seminariile naţionale organizate de CREE în colaborare cu NCEE şi MECT a fost şi este un obiectiv esenţial al CREE Constanţa. De asemenea, au fost participări şi la seminarii internaţionale, precum şi la diverse seminarii locale, în calitate de formatori

   Pe baza experienţei acumulate la programele naţionale şi internaţionale, am organizat şi desfăşurat anual, în colaborare cu CCD Constanţa şi ISJ Constanţa, numeroase
programe locale pentru învăţători şi profesori. Din anul 2007, programul de Educaţie economică şi antreprenorială eficientă a fost acreditat de CNFP. Asolvenţii cursurilor primesc atestate şi fişe de competenţe.