Antreprenoriatul social – modalitate de formare a competențelor –
Proiect Erasmus+

 

     În zilele de 31 Martie și 1 Aprilie 2022, Liceul Teoretic „Ovidius” a organizat un eveniment de prezentare a rezultatelor intermediare ale proiectului Erasmus+ “Make Sense – Social Entrepreneurship for School Education”, alături de reprezentanți ai partenerilor instituționali din Italia (EULAB Consulting, Roma și Fondazione Monnalisa, Arezzo), Slovenia (Gimnazija Celje-Center), Irlanda de Nord (GEMS Northern Ireland Limited și Malone Integrated College, Belfast).
    Cu acest prilej, a fost prezentată platforma educațională dedicată antreprenoriatului social dezvoltată în acest proiect, care reprezintă punctul de plecare în definirea unui curriculum ce urmează a fi implementat în anul școlar viitor în școlile partenere. Platforma de e-learning include 5 module, fiecare realizat de una din instituțiile grupate în consorțiul de proiect, care sunt structurate pe competențele ce urmează a fi dezvoltate (competențe interpersonale, de cetățenie activă, digitale și tehnologice, de antreprenoriat și economice), cursurile asociate fiecărui modul putând fi accesate la adresa https://liceulovidius.ro/makesense/. Liceul Teoretic “Ovidius” a fost reponsabil pentru realizarea modulului dedicat competențelor digitale și tehnologice, elaborat de prof. Alina Chirilă și prof. Alina Nițu, aceasta din urmă asigurând și dezvoltarea din punct de vedere tehnic a platformei. Componenta de evaluare a acestor competențe a fost asigurată de prof. Rodica Crăciun astfel încât utilizatorii platformei să poată primi un feed-back imediat după parcurgerea activităților de învățare.
     Evenimentul a cuprins și prezentarea experiențelor instituțiilor și asociațiilor locale, naționale și regionale care au răspuns la invitația echipei de proiect de la Liceul Teoretic “Ovidius” de a-și împărtăși proiectele similare relevante. Prof.univ.dr. Eden Mamut, secretar general al Rețelei Universităților de la Marea Neagră a prezentat participanților impactul activităților economice asupra mediului marin și necesitatea atingerii unei “creșteri albastre”, care să respecte echilibrele naturale, iar dna Daniela Marișcu, antreprenor, reprezentanta Romanian Business Leaders, i-a provocat pe elevii prezenți să găsească idei de business care să contribuie la dezvoltarea comunităților locale. Implicarea sectorului de afaceri în protecția mediului a fost abordată de dna Andreea Ionașcu, ce a prezentat proiectele de responsabilitate socială derulate de companii cu sprijinul ONG Mare Nostrum, iar Lorela Florescu a arătat participanților care a fost drumul unui proiect extrem de important pentru Constanța, de la idee până la obținerea statutului de Capitală a Tineretului din România. Centrul de Resurse pentru Educație Economică, prin directorul său, prof. Victor Mihalașcu și prin prezentarea realizată de elevii Andrei Manea și Vanessa Cupșan, a arătat importanța existenței unui mentor în formarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor, iar dna Mihaela Belcin, reprezentanta Cluburilor Rotary, a prezentat inițiative concrete de antreprenoriat social, derulate în programe accesibile celor interesați, chiar în această perioadă.
     Coordonatorul proiectului, prof. Carmen Bucovală, a spus “partenerii de proiect care au participat la această întâlnire au apreciat în mod deosebit calitatea platformei de e-learning realizate, ca și contribuția liceului nostru la dezvoltarea modulelor de curs și a instrumentelor de evaluare. În continuare, proiectul va asigura dezvoltarea unui curriculum de antreprenoriat social care va fi integrat în activitățile anului școlar viitor.”

 
 
Şcoala de vară de antreprenoriat şi economie pentru elevi

       În perioada 9-10 iulie 2021 la Liceul teoretic "Ovidius" a fost organizată de către Centrul de resurse pentru educaţie economică Constanța, în parteneriat cu DJST Constanța şi cu sprijinul unor agenţi economici, şcoala de vară de antreprenoriat şi economie pentru elevi.
     Au participat elevi ai claselor a XI-a şi a XII-a. Au fost invitaţi şefi de promoţie/olimpici naţionali ai liceului la economie/întreprinzători de succes, care au prezentat aspecte semnificative din carierea lor profesională şi au răspuns la numeroase întrebări ale participanţilor, și anume:Toader Claudia Cosmina, Centrul de afaceri/Credite Agricole Bank Constanţa, Mihai Diana, Alexe Andreea Rebecca, Suvoda Software Bucureşti, Bogdan Mihalaşcu, şef birou analiză financiară şi management credite corporaţii Alpha Bank România şi alţii.
      Domnul consilier Ţuţuianu Marian, DJST Constanța, a prezentat programe europene pentru tineret precum Erasmus+, repectiv Eurodesk, ca structură suport din cadrul ANPCDEFP.
     Profesor inginer Cristina Anghel, director al Liceul teoretic "Ovidius" a subliniat importanţa antreprenoriatului şi a ştiintelor economice în rezolvarea numeroaselor probleme cu care se confruntă economia şi societatea actuală.
       Profesorii Victor Mihalaşcu, de la Liceul teoretic "Ovidius", director al CREE Constanța şi Tanţa Costara, de la Liceul economic "Virgil Madgearu" Constanța, au susţinut în faţa cursanţilor două lecţii de economie după modelul NCEE (SUA), urmate de numeroase aplicaţii.
        Am selectat dintre opiniile participanţilor elevi: "Nu doar o şcoală de vară, ci şi o adevărată lecţie de viaţă pentru oricare persoană pasionată de antreprenoriat şi economie" (Dumitrache Andreea Miruna); "Invitaţii ne-au prezentat etape ale carierei lor profesionale, factori ai succesului, obstacole, neîmpliniri inerente, subliniind importanţa unei juste orientări profesionale şi a educaţiei economice pentru cariera lor profesională" (Gheorghe Andrei Marian); "O perspectivă interesantă asupra profilului şi rolului economistului, informaticianului, întreprinzătorului din diferite domenii de activitate" (Bolocan Vlad Constantin, Cangea Sabina); "O experienţă unică, pe care nu o vom uita şi care merită trăită" (Deca Ana, Roşcăneanu Ioana); "O experienţă care mă va ajuta în orientarea mea profesională" (Buzgaru Delia Maria, Papp Francesca).
       Opinii ale invitaţilor: "Liceul Ovidius a rămas Liceul Ovidius… apreciez nivelul pregătirii profesionale, dar şi al disciplinei elevilor ovidişti" (Toader Claudia Cosmina); "Participanţii s-au implicat activ prin numeroase întrebări care au dovedit interes şi curiozitate pentru carierele profesionale de succes ale foştilor ovidişti şefi de promoţie/olimpici naţionali la economie/întreprinzători de succes" (Mihai Diana, Alexe Andreea); "Am descoperit în elevii participanţi pasiunea pentru economie şi domeniul financiar, preocuparea pentru cariere de succes şi antreprenoriat în general" (Bogdan Mihalaşcu).
     Concursul de antreprenoriat şi economie desfăşurat în final a fost câştigat de către echipa formată din elevele Focşa Anamaria Izabela şi Malcan Eda, care au fost urmate de echipele formate din Roşcăneanu Ioana, Buzgaru Delia Maria, Bolocan Constantin şi respectiv Deca Ana, Cangea Sabina, Dinu Sabina.
     Trebuie aminite şi eforturile depuse de către elevii volunatari ai CREE Constanța şi anume Grasu Cristina Elena, Minea Teodora Maria, Liţă Eliana, Iulia Iatan Marieta, Ionescu Andreea, Ion Cosmina Theodora, fotoreporter Gheorghe Andrei Marian, respectiv Minea Teodora Maria şi Ionescu Filip, care au susţinut în finalul acţiunii extracurriculare un moment artistic de calitate, apreciat de către participanţi.
    Tuturor participanţilor le-au fost oferite materiale promoţionale din partea instituţiilor partenere şi agenţilor economici, iar câştigătorilor concursului – premii în bani şi obiecte.

 


 

   

 

La editura constănțeană ''Imperium'' au apărut recent 4 auxiliare didactice pentru disciplinele de educaţie socială, clasele V-VIII.
   Autor prof. Victor Mihalașcu, Liceul teoretic "Ovidius'' Constanța, Director al CREE Constanța.
   Fiecare dintre cele 4 lucrări cuprinde teste de evaluare inițială, teste de evaluare finală, un număr mare de teste-grilă, texte de comentat, inclusiv modele de comentarii și rezolvări de probleme economice, proiecte de lecții, și ca o noutate – exerciții de gândire critică aplicată celor 4 discipline de educație socială.
   Auxiliarele respectă programa MEC.

 

 

PROIECTUL EDUCAŢIONAL JUNIOR ACHIEVEMENT - Eu şi viitorul meu!


     Sub coordonarea profesorului Victor Mihalaşcu, elevii claselor a X-a au participat în şcoală dar şi în clasa online în anul şcolar 2019-2020 la acest proiect, folosind în paralel resurse materiale în format tipărit şi resurse digitale.
     În activităţi practice dar şi teoretice, ei au descoperit treptat diferite conţinuturi noi: iniţierea şi conducerea unei afaceri, cum pot economisi şi cheltui inteligent banii, alegerea unei profesii în funcţie de interesele, valorile şi abilităţile personale.
     În urma implicării în proiect, LICEUL TEORETIC "OVIDIUS" CONSTANŢA a făcut parte din cele mai active instituţii de învăţământ, care au fost premiate cu echipamente pentru învăţarea online.

 

 

A XI-a ediție a Școlii de Afaceri pentru elevi

     În organizarea Centrului de Resurse pentru Educație Economică Constanța, în parteneriat cu DJST Constanța, s-a desfășurat la Liceul Teoretic “Ovidius”, Constanța pe data de 23.01.2020 o nouă fază a tradiționalei manifestări „Școala de Afaceri”.
     În prima parte au fost aplicate teste de identificare a personalității unui posibil întreprinzător, precum și teste privind evaluarea intereselor profesionale ale celor 40 de elevi participanți din clasele a X-a. În partea a doua, elevii selectați în funcție de rezultatele la disciplina Educație Antreprenorială pe semestrul I, au participat la un concurs axat pe tematica unei afaceri economice posibile, prezentată printr-un studiu de caz. Un alt criteriu al departajării a fost proba de arte plastice, pentru a transpune studiul de caz prin prisma creativității fiecărei echipe participante.
     Concursul a fost câștigat de echipa formată din: Caracudă Ana Maria, Ion Cosmina, Iatan Iulia Marieta, Liță Eliana și Ionescu Andreea. Pe locul al II-lea s-au clasat: Sasu Sabrina, Nicolae Miruna Angela, Cosma Andreea, Brătianu Anca Alexandra și Ionescu Rareș Andrei. Pe locul al III-lea s-au clasat 2 echipe, prima fiind formată din Baicu Maria, Ionescu Arriana, Ioniță Cristina, Cîinoiu Dana și Mircea Irina, iar a doua din Cupșan Vanessa, Grasu Cristina, Melenco Ionel, Reșit Iris și Scîrtocea Bianca. Mențiune a primit echipa formată din: Chiru Andrei, Antonică Alexandra, Popa Daria, Tătaru Alexandra, Aldea Robert.
     Tuturor participanților li s-au dat diplome, iar câștigătorilor premii în obiecte.

 

 

 

APARIŢIE EDITORIALĂ REMARCABILĂ

      De curând a apărut în editura ASE lucrarea Mariei Liana LĂCĂTUŞ, intitulată "Didactica specializării. Disciplinele economice".
         Autoarea este Director executiv al CREE, conferenţiar universitar doctor la ASE, titulara cursurilor de Didactica specializării şi Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specializării în cadrul DPPD-ASE.
      Lucrarea cuprinde 5 capitole referitoare la nevoia de educaţie economică, locul acesteia în curriculumul şcolar, proiectarea activităţilor didactice de pregătire economică, metode de predare - învăţare recomandate la disciplinele economice şi evaluare a elevilor în cadrul acestora.


 

OVIDIUS ENTREPRENEURSHIP FAIR – 5 decembrie 2019

      Luna decembrie a adus un nou succes al elevilor Liceului Teoretic “Ovidius”, în domeniul antreprenoriatului: echipele claselor a XI-a D și E, prezente la acest eveniment, au obținut Premiul al III-lea și o Mențiune, inclusiv Premiul de popularitate și Premiul pentru cea mai originală mascotă. Ei se numesc: Koutsios Brianna, Marcu Elena, Oprișan Ioana, Ștolea Antonia, Yazgan Deniz (clasa a XI-a D), respectiv Boncătă Alexandra-Elena, Dorobanțu Roxana Marina, Gîrboveanu Maria, Naum Izabella, Străliciuc Nicole-Cătălina (clasa a XI-a E).
     Târgul a fost organizat de către Universitatea „Ovidius”, în cadrul Proiectului “Dezvoltarea societății antreprenoriale studențești – Ovidius Innovation Center”.

   

SCI-TECH CHALLENGE 2019

    Eleva CONSFERENȚ MIHAELA CRISTINA, din clasa a XI-a E de la Liceul Teoretic “Ovidius”, coordonată de profesor Victor Mihalașcu, s-a calificat în finala concursului SCI-TECH CHALLENGE 2019, ce se va desfășura la Bruxelles.
    Mihaela a declarat: “Experiența Sci-Tech Challenge-Finala Națională a fost unică. Anul acesta am primit problema traficului din Bruxelles: cum poți ajunge mai rapid dintr-un punct în altul reducând poluarea în același timp?
     Iată soluția propusă de noi: aplicația pentru mobil Together for Better. TFB este o aplicație de carsharing ce funcționează pe sistemul de traseu comun: introduci punctul de plecare și destinația. Fie ca șofer, fie ca pasager, sistemul este același. Printre avantajele aplicației TFB se numără: reducerea poluării prin reducerea numărului de autovehicule ce se deplasează în trafic, decongestionarea traficului, mobilitatea mai mare, socializarea între pasageri, legarea unor noi prietenii, sporirea încrederii în comunitate. De asemenea, am adus și o variantă eco a metroului: amplasarea de turbine eoliene în liniile de metrou, astfel încât să fie produs curentul electric necesar deplasării sale, iar giganții transportului să circule în regim automat, fără a consuma alte resurse. Pentru Sci-Tech Grand Finale Bruxelles 2019 mă voi înarma cu creativitate și inovație și, deasemenea, determinare – trebuie să vin acasă cu marele premiu.”

 

A zecea ediţie a Școlii de Afaceri

     Luna noiembrie a adus pentru elevii ovidişti, pe lângă perioada tezelor, și a zecea ediție a proiectului “Școala de Afaceri”.
    Organizat în continuare de către Centrul de Resurse pentru Educație Economică Constanța sub îndrumarea domnului profesor Victor Mihalașcu, în colaborare cu DJST Constanța şi Liceul Teoretic “Ovidius” Constanţa, acesta a oferit celor înzestrați cu spiritul de întreprinzător șansa de a-și testa cunoștințele în domeniul afacerilor și de a le îmbogăți.
    Proiectul s-a desfășurat în perioada 14-15 noiembrie în cadrul Liceului Teoretic “Ovidius” Constanța în două serii, datorită numărului mare de participanți și a fost alcătuit din trei etape.
   În prima etapă participanții au primit trei chestionare care evaluau atât personalitatea, cât și interesele profesionale, pentru o confirmare a înclinației elevilor către antreprenoriat şi către o anumită profesie.
   În cea de-a doua etapă elevii au fost provocați să realizeze o dezbatere pe baza temei “Afacerile în localitatea noastră-trecut, prezent și viitor” prin intermediul căreia aceștia au apelat la cunoștințele lor din domeniul istoriei, geografiei, literaturii etc. despre afacerile locale, dar și despre piața actuală, analizând domeniile nevalorificate din punct de vedere economic. Tot în cadrul dezbaterii, elevii și-au prezentat ideile despre propria afacere posibilă, printre acestea enumerându-se afaceri pe bază de pescuit, apicultură, comerț naval, agricultură, turism, inginerie navală, imobiliare, dar și reabilitarea unor obiective turistice tradiționale, cât și naturale.
  Ultima probă prin care au trecut concurenții a fost un concurs pe echipe care a testat atât creativitatea, cât și abilitățile antreprenoriale, aceștia primind un studiu de caz pe baza căruia au surprins elementele incorecte în desfășurarea unei afaceri de succes.
   La final, juriul format din elevii câștigători ai ediției desfășurate în anul precedent a notat răspunsurile participanţilor şi desenele asociate acestora pe baza unor bareme.
   Echipele câștigătoare formate din Cazan Mirela Andreea, Marin Amalia Elena, Rusu Mara Alexandra, Stereciu Teodora și respectiv Fîntînă Olivia, Gimpirea Larisa Gabriela, Leuștean Ioana Andreea, Gheorghiu Alexandra Valentina, Alpetri Iulita nu au plecat acasă nepremiate. Acestea au primit din partea Centrului de Resurse pentru Educație Economică Constanța diferite premii, în bani şi în lucrări de specialitate.
   Tuturor participanţilor le-au fost oferite de către DJST diplome de premii/participare.
   Toate momentele frumoase au fost surprinse de către fotoreporterul Gheorghe Andrei Marian de la clasa a IX-a B.

        Ana Florina Bădilă - voluntar CREE Constanţa

 

 

Încă un premiu la concursurile regionale de economie obținut de elevii ovidiști

      Pe data de 6 iunie 2018 s-a desfășurat faza finală a concursului regional “Florian Urs”, organizat de către Colegiul Economic “Ion Ghica” Brăila.
     Premiul al III-lea la secțiunea “Economie” a fost obținut de către elevul Poalelungi Gabriel, de la Liceul Teoretic „Ovidius”. A mai participat eleva Baciu Andreea. Ambii sunt elevi în clasa a XI-a, profesor îndrumător Victor Mihalașcu.

 

 

Concursuri regionale de economie și planuri de afaceri pentru elevi

     Joi, 10 mai 2018, la Liceul Teoretic OVIDIUS din Constanța s-a desfășurat, faza finală a concursurilor regionale:
         - Gândesc economic, deci câștig – concurs de gândire economică, ce se adresează elevilor din ciclul superior al liceului;
         - Și eu voi fi întreprinzător! – concurs de planuri de afaceri realizate de echipe de elevi de liceu.
    Inițiate de Centrul de Resurse pentru Educaţie Economică Constanţa, având ca parteneri Liceul Teoretic OVIDIUS, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, BRD Groupe Societe Generale S.A. regiunea Dobrogea și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, concursurile se află la cea de-a XIII-a ediție. Sponsor principal al actualei ediții este S.C. Kineterra Concept SRL.
     În acest an, la faza finală au participat elevi din județele Bacău și Galați (participare on-line), Brăila, Iași și Constanța (participare directă), îndrumați de cadre didactice dedicate muncii de diversificare a metodelor de dezvoltare a gândirii economice eficiente. Pentru liceele de la care provin acești elevi participarea la aceste concursuri a devenit o tradiție, o componentă semnificativă a culturii lor organizaționale.
     Și în acest an, faza finală a concursurilor, ca de altfel și cele anterioare, s-a realizat de către inițiatori în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, instituție ce a sprijinit constant activitățile competiționale ce vizează dezvoltarea la elevi și tineri a competențelor de bază.
     Concursurile se adresează elevilor de liceu și încununează o etapă din efortul lor pentru formarea unui mod economic de gândire eficient și pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Pentru participanții direcți sau on-line la această fază, cât și pentru colegii acestora (participanți la fazele anterioare sau simpli spectatori) concursurile Și eu voi fi întreprinzător! și Gândesc economic, deci câștig se constituie în stimulente semnificative pentru inițiativa antreprenorială, adică pentru ceea ce se dorește a fi unul din semnele distinctive ale generației tinere.
     Festivitatea de premiere a avut loc joi, 10 mai 2018, ora 14:00, în aula mică a Liceului Teoretic OVIDIUS din Constanţa.

    Am urmărit permanent să corelăm activitățile de formare adresate cadrelor didactice (acesta fiind, în fapt, principalul obiect de activitate la înființarea organizației noastre – CREE Constanța) cu cele adresate elevilor noștri, dezvoltării spiritului lor competitiv și de inițiativă în domeniul vieții economice. Și, am reușit! De 13 ani, concursurile ințiate de noi și sprijinite constant de Liceul Teoretic OVIDIUS, de Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, se constituie în repere ale activităților extracurriculare cu un puternic impact formativ. Anul acesta, după 12 ediții desfășurate, concursurile au fost incluse în Calendarul Activităților Educative Regionale (CAER) al MEN, domeniul științific”, a declarat prof. Victor Mihalaşcu, directorul CREE Constanţa.

 

Ediția a IX-a a „Școlii de afaceri” pentru elevii liceeni ovidiști

        În zilele de 30 octombrie și 1 noiembrie 2017 a avut loc o nouă ediție a „Școlii de Afaceri” organizată de către Centrul de resurse pentru educație economică Constanța (director profesor Victor Mihalașcu), în colaborare cu Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța. Partener principal a fost și de data aceasta Direcția județeană de sport și tineret Constanța.
       La activitate au participat 150 de elevi ai claselor a X-a și a XI-a, individual și pe echipe, ca și numeroși voluntari ce deprind tainele organizării unor asemenea acțiuni extracurriculare de amploare cu elevii liceeni. Școala de afaceri a constat din activități teoretice, metodice și practice, precum dezbaterea privind afacerile economice în Constanța/Dobrogea ieri, azi și mâine ori concursul de antreprenoriat devenit deja tradițional între echipe, pe baza unui studiu de caz având ca scop stimularea creativității economice și artistice a elevilor participanți.
        Tuturor participanților le-au fost acordate de către organizatori diplome de participare precum și premii.

 

Un elev ovidist la faza națională a concursului
“Istorie și societate în dimensiune virtuală”


       Câștigător pentru doi ani succesiv al fazei județene, elevul Chirea Alexandru Cornel, din clasa a XII-a, a participat recent la Ploiești la faza națională a concursului “Istorie și societate în dimensiune virtuală”, secțiunea soft educațional.
       Îndrumat de profesorii Mihaela Vișinoiu (Informatică) și Victor Mihalașcu (Economie), Alexandru a avut o comportare remarcabilă, prezentând lucrarea “Economie pe Net”. Originalitatea acestei lucrări a fost susținută în primul rând de interactivitatea lecțiilor prezentate și de tipurile diferite de teste (grilă, aritmogrif, labirint). Lucrarea a obținut 87 de puncte, care l-au clasat pe locul al 9-lea pe țară. Felicitări!

 

MECI DE DEZBATERI ONLINE


     Vineri, 25 noiembrie 2016, s-a desfăşurat un meci de dezbateri, aparținând formatului World Schools, între echipajul Liceului Teoretic „Ovidius“ din Constanţa şi cel al Colegiului Naţional „Grigore Moisil“ din Oneşti.
       Tema dezbaterii a surprins o întrebare de actualitate: școala românească pregătește elevii pentru viaţă?
       Echipajul Liceului “Ovidius”, format din elevii Pernici Andreea (clasa a XII-a D), Ciotu Cătălin (clasa a XII-a D) și Cucoară Marian (clasa a XII-a B) au susţinut moţiunea aducând argumente precum diversitatea informației predate, deschiderea către piața muncii şi dezvoltarea de abilităţi sociale, intelectuale şi emoționale, pe când echipa opoziţiei a prezentat argumente care aduceau în prim-plan insuficienţa fondurilor acordate educaţiei și supraîncărcarea materiei.
       Dezbaterea în mediul online s-a desfăşurat sub coordonarea profesorilor de științe socio-umane Mihalașcu Victor (Liceul Teoretic „Ovidius“) și Duța Sburlan (Colegiul Național „Grigore Moisil“ Onești), cu sprijinul directorilor celor două licee partenere, profesor Anghel Cristina, profesor Bereczi Mariana și informaticienilor celor două licee.
       Verdictul final a fost dat de către domnul profesor Valerian-Sorin Lungu, arbitru al dezbaterii, de la colegiul din Onești, după o sesiune de feedback utilă elevilor. Dacă anul trecut ovidiştii au câştigat, anul acesta echipa opoziției, reprezentată de elevii Colegiului Național „Grigore Moisil“ a reușit să câştige.

 

 

Sci-Tech Challenge

        Echipa JA România organizează și în acest an întâlniri cu reprezentanți din mediul de afaceri, pentru liceenii pasionați de tehnologie și științe exacte.
          Întâlnirea cu elevii ovidiști a avut loc în ziua de 23.11.2016 în aula mică a Liceului Teoretic “Ovidius” Constanța. Au participat ca voluntari din mediul de afaceri specialiștii din partea ExxonMobil Lavinia Dinu și Gary Robertson, operations manager în cadrul companiei.
           Această activitate precede competiția Sci-Tech Challenge, programată pentru luna martie la Constanța.
         Au mai participat elevii Florescu Tiberiu și Cristea Radu, clasa a XII-a, câștigători ai fazei europene, ediția a IV-a, precum și Dorin Călin, Senior Program Manager/JA România și prof. Mihalașcu Victor, director al Centrului de Resurse pentru Educație Economică Constanța.

      

URMAȘII PRINCIPELUI CANTEMIR

             Pe data de 27 octombrie 2016, s-a finalizat concursul școlar interdisciplinar “Urmașii Principelui Cantemir” organizat de către Liceul ”Dimitrie Cantemir” din Iași.
            Dintre cele 10 echipe de elevi de la Liceul Teoretic “Ovidius”, cu participare indirectă, au obținut premii și mențiuni:
                 * premiul II - Brumaru Ștefania și Munteanu Alexandru, clasa a XI-a C;
                 * premiul III - Potra Liviu și Tudor Elena Alexandra, clasa a XI-a E;
                 * mențiune - Oașe Teodora Monica, Popa Andrei Cătălin, Nicolae Sonia și Drăgănoiu Robert, clasa a XI-a B;
                 * premiu special - Alpetri Domnica și Mîrzoc Veronica, clasa a XI-a C.
            Elevii au fost coordonați și îndrumați de către domnul profesor Mihalașcu Victor.DOI ELEVI OVIDISTI IN ECHIPA ROMANIEI CARE A CASTIGAT

FINALA EUROPEANA A  SCI-TECH CHALLENGE!

 

             Marea finală europeană a Sci-Tech Challenge, ce a avut loc pe data de 25 mai 2016 la Bruxelles, a adus în competiție cele trei echipe câștigătoare ale etapei europene, ce s-a ținut online cu două luni în urmă.

             Cele trei echipe ce au concurat au fost cele ale României, Belgiei și Marii Britanii, marea câștigătoare fiind cea a României, ce a reușit să impresioneze juriul format specialiști în domeniul transporturilor. În cadrul acestei etape, echipele participante nu au avut voie să schimbe ideile proiectului, ci doar să îmbunătățească prezentarea Powerpoint a acestuia.

         Printre jurații din finală s-a numărat și ministrul transporturilor din regiunea Bruxelles, Pascal Smet, care a fost impresionat de proiectul României și a invitat echipa în biroul său, oferindu-le apoi un ghid pentru a vizita orașul.

             Din echipa câștigătoare a României au făcut parte și elevii Florescu Tiberiu și  Radu Ștefan Cristea, clasa a XI-a.

              Elevii au fost selecționați și îndrumați de către profesorul Mihalașcu Victor.

 

VISIONARY  UNIQUE MINDS (V.U.M.) COMPETITION

- VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT -

    

       Sâmbătă, 27.02.2016, a avut loc finala competiţiei de afaceri start-up “Visionary Unique Minds”, organizată de Universitatea de Management din Varna, prima în topul universităţilor de business din Bulgaria.

      Liceul Teoretic “Ovidius” Constanţa a fost reprezentat de 5 echipe, coordonate de profesorul Victor Mihalașcu: SynchroThink, centru de meditaţii (locul 4, Alina Mihaela Micu, Iulia Iamandei); IceBee, comerț cu produse apicole (locul 5, Adela Abălaru, Filip Ţepeş, Maria Niculae, Sorina Gabriela Milescu); Antek, centru de echitaţie (locul 6, Andreea Aldea, Teodora Papuc); Wonder Library, ceainărie-librărie (locul 7, Andreea Pernici, Cătălina-Claudia Pocriște); EvoSports, bază sportivă şi sală de fitness (locul 8, Alexandru Cornel Chirea, Alexandru Răzvan Cărare, George Gabriel Nicoară, Mihnea-Gabriel Cristea).

      Elevii de clasa a XI-a au trebuit să atingă anumite obiective pe parcursul etapelor competiţiei, cu ajutorul unor mentori cu experienţă în acest domeniu din Bulgaria şi Anglia. În etapa finală, punctajele s-au acordat corespunzător pe baza evaluării activităţii fiecărei echipe.

    Pe baza planurilor de marketing, de management, de producţie si de finanţe, aceştia au creat un profil al afacerii pe mai multe reţele sociale online consacrate: Twitter (unde target-ul a constat în atragerea a 50 persoane care să le urmărească activitatea), LinkedIn (200 persoane au trebuit să se alăture grupului creat), YouTube (200 persoane care să vizualizeze filmuleţele profesionale create de fiecare echipă, precum şi 50 like-uri), F6S (platformă internaţională de investitori, unde investitori din lumea reală a afacerilor au avut acces la vizualizarea afacerii fiecărei echipe in detaliu, aici scopul fiind atragerea unei investiţii iniţiale de 500 USD).

    Această competiţie le-a oferit elevilor oportunitatea de a-şi pune în practică abilităţile economice şi antreprenoriale dobândite pe parcursul cursurilor şcolare, precum şi cele lingvistice, întrucât competiţia s-a desfăşurat în limba engleză. Spiritul inovator, creativitatea, cunoştinţele în domeniul IT şi cel al marketingului, ţinând cont că elevii au trebuit să creeze reclame cât mai verosimile, au fost, de asemenea, competenţe demonstrate şi dezvoltate pe parcursul competiţiei V.U.M.